Regulamin

1. Poniższe punkty regulaminu dotyczą każdego użytkownika serwisu.

2. Stronę do katalogu stron może dodać każdy z jego użytkowników.

3. Dodana witryna jest sprawdzana przez redakcję pod kątem przestrzegania zasad oraz unikalności opisu i tytułu.

4. Administrator serwisu nie akceptuje witryn niezgodnych z prawem polskim oraz międzynarodowym.

5. Administrator serwisu ma prawo usunąć wpis lub zmodyfikować jego treść bez informowania o tym fakcie.

6. Administratorzy nie biorą odpowiedzialności, za treści zawarte w opisach oraz na stronach.

7. Administracja ma prawo zmienić wyżej podany regulamin .

8. Nowa wersja regulaminu obowiązuje z chwilą opublikowania.